Certificat de urbanism, avize, autorizație de construire

Timp de lectură: 4 minute

Nature

Multe hârtii și drumuri de grija cărora am scăpat, pentru că am colaborat cu o persoană din localitate. Bine, era fain să ne cunoaștem cu oamenii din sat în drumurile astea pentru acte, dar am preferat să fim mai eficienți și să nu traversăm capitala în fiecare zi. 

Rezumat

 • Certificatul de urbanism
 • Avize
 • D.T.A.C
 • Autorizația de construire
 • Începerea lucrărilor de construcţie

Am ținut, totuși, evidența documentelor și am încercat să înțelegem și logica lor. Uneori se poate, uneori nu prea. Ca să putem depune cereri pentru avize trebuie să începem cu certificatul de urbanism, pentru că de acolo aflăm care sunt regulile și care sunt avizele de care avem nevoie.

1. Certificatul de urbanism

Toate regulile de construire din zonă sunt trecute aici. Situația terenului, CUT, POT, distanța dintre clădiri, avizele necesare pentru autorizația de construire…

1.1 Documente necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism

 • 1.1.1 Actul de proprietate
 • 1.1.2 Cadastru
 • 1.1.3 Intabulare
 • 1.1.4 Extras carte funciară
 • 1.1.5 Copie CI/BI
 • 1.1.6 Memoriu cu propunerea de amplasare a construcției de la un arhitect (cam pe unde urmează să ridicăm noi casa)
 • 1.1.7 Cerere 
 • 1.1.8 Dovada achitării taxei

1.2 Ce ne spune certificatul de urbanism

Regimul tehnic, din CU, spune că zona este una destinată pentru locuințe cu POT de maxim 30%, CUT maxim 0,9 și cu înălțimea maximă de 10m.

POT = adică cât pot ocupa cu casa din suprafața totală a terenului. Procent de ocupare a terenului.

Formula în cazul nostru este următoarea: 66m²(amprenta casei) / 563m²(suprafața terenului) × 100(pentru rezultatul în procente) = 11,72%

Gata, să terminăm cu ora de matematică.

CUT = coeficientul de utilizare al terenului. Adică raportul dintre suprafața construită a casei și suprafața terenului. Iar am ajuns la ora de mate. 132m² construiți / 563m² = 0,23 CUT din limita de 0,9.

În CU este trecut că spațiul dintre clădirile alăturate de pe aceeași parcelă trebuie să fie de minim 3m. În cazul nostru, checked.

Mai sunt trecute și detalii despre parcarea auto, normele de igienă, suprafețe încăperi, zone de protecție, nivel de zgomot, dotări igienico-sanitare.... ai ațipit?

Costuri și detalii

 • Durată eliberare CU: 35 de zile
 • Valabilitate CU: 12 luni
 • Cost: Taxă CU 10 lei
 • Extras CF : 20 lei

2. Avize

Din certificatul de urbanism am extras următoarea listă de avize necesare pentru autorizația de construire.

2.1 Lista avizelor necesare

 • 2.1.1 Alimentare cu apă | 95 lei
 • 2.1.2 Canalizare | 105 lei
 • 2.1.3 Alimentare cu energie electrică | 113 lei
 • 2.1.4 Gaze naturale | 300 lei
 • 2.1.5 Salubritate | 300 lei

Pentru avizul de alimentare cu energie electrică a trebuit să facem o actualizare a planului de amplasament. Cum terenul ne este traversat de o rețea electrică aeriană, a trebuit sa adăugăm poziția rețelei și să ne asigurăm că între firul electric din mijloc și cornișa casei este o distanță de minim 5m. 

Mulțumesc pentru ruletă, vecine!

Costuri și detalii

 • Durată eliberare avize: 33 zile
 • Valabilitate(fiecare aviz): 12 luni
 • Cost: 913 lei

3. D.T.A.C

Adică Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire. DTAC cuprinde proiectul întocmit de arhitecta noastră, inginerul de rezistență și inginerul de instalații.

În documentație am regăsit calculele de mai sus pentru POT și CUT dar și detalii despre instalația sanitară, instalația electrică, instalația termică, zidărie, termosistem, tâmplărie...

Costuri și detalii

 • Durată întocmire DTAC: 30 de zile
 • Cost: 7600 lei (include arhitectură, rezistență, instalații)

4. Autorizația de construire

Ăsta e documentul pe care l-am așteptat cu nerăbdare ca să începem construcția casei. Autorizația de construire autorizează, în 2 pagini față-verso, ceea ce am cerut. Avem voie să: construim o locuință P+1E, să organizăm un șantier, să ne racordăm la utilități și să ne facem un gard frumos.

4.1 Documente necesare pentru eliberarea autorizației de construire:

 • 4.1.1 Copie certificat de urbanism
 • 4.1.2 Copie avize (toate alea de mai sus)
 • 4.1.3 Act de proprietate în copie legalizată
 • 4.1.4 Extras CF la zi
 • 4.1.5 D.T.A.C – documentația de la arhitectă cu planșele scrise și desenate x 2 în original
 • 4.1.6 Cerere pentru autorizația de construire completată de arhitectă (Mulțumim Mihaela!)
 • 4.1.7 Dovada achitării taxei : 0,5 % din valoarea lucrărilor

Mai multe detalii despre autorizația de construire se găsesc în  legea 50/1991, articolul 2,  punctul 2.1.

Mai ești?

Costuri și detalii

 • Durată eliberare autorizației de construire: 22 de zile
 • Valabilitatea autorizației de construire: 12 luni
 • Extras CF: 20 lei
 • 0,5 % din valoarea lucrărilor | punctul 4.1.7 )

5. Începerea lucrărilor de construcţie

Cu 10 zile înainte de începerea lucrărilor am depus un dosar la ISC, un anunț de începere a lucrărilor.

6.1 Documente necesare ISC:

 • 6.1.1 Comunicare (cerere tip) de începere a lucrărilor x 2 exemplare
 • 6.1.2 Copie Autorizaţie de Construire
 • 6.1.3 Copie taxă – 0,1% + 0,5%

Costuri și detalii

 • Durată totală (de la început până la primirea autorizației de construire): 161 de zile
 • Total cheltuieli: 9263 lei

Ai reușit să ajungi până la finalul articolului? Felicitări! 

Mi-a scăpat ceva? Lasă-mi un mesaj mai jos și-am să răspund :)